Op de Survival server kan je diverse commando's toepassen. Omdat al deze commando's soms moeilijk te onthouden zijn, staan hieronder de meeste commando's weergegeven.

Server warps
 • /spawn
 • /warp shops: ga direct naar de player shops
 • /warp zandmine: hak hier gratis zand voor je projecten!
 • /warp dirtmine: hak hier gratis grass en dirt voor je projecten!
 • /warp: bekijk alle warps: klik op de workbench voor de Server Warps en klik op het boompje voor de Speler Warps.
Spelerwarps
 • /pw: voor een overzicht van alle spelerwarps (Player Warps)
Homes en claim
 • /sethome (naam): Om een home te plaatsen. 
 • /delhome (naam): Om een home te verwijderen. 
 • /home: Laat al je homes zien. Je kan op de home-naam klikken om direct naar dat home te gaan.
 • /home (naam): Om naar een home toe te gaan. 
 • /claimlist: zie in één overzicht hoeveel claimblocks je nog hebt, waar je al geclaimde stukken land liggen en hoe groot die claims zijn


Trust geven
 • /trust (naam speler): Iemand trust geven in je claim. Hij/zij mag daar alles doen. 
 • /containertrust (naam speler): Iemand kan nu je kisten, ovens, etc, bekijken en gebruiken maar niet weghalen. 
 • /accesstrust (naam speler): Iemand mag deuren, levers, buttons bedienen in je claim.
 • /permissiontrust (naam speler): iemand mag andere spelers trusten in je claim.
 • /trustlist: bekijk wie er op een bepaalde claim allemaal trust hebben


Geldzaken
 • /money of /bal: Zie hoeveel geld je hebt. 
 • /baltop: Zie de top 8 personen met het meeste geld van de server. 
 • /pay (naam speler) (bedrag): Geef iemand geld.

Privéberichten versturen
 • /mail send (naam speler) (tekst): Iemand een bericht versturen ingame terwijl deze persoon offline is. 
 • /msg (naam speler) (tekst): Iemand een bericht versturen ingame terwijl deze persoon online is.

Kits
 • /kit dieren: Deze kit kan je eenmalig gebruiken en geeft je spawn eggs van de volgende dieren: Koe, Schaap, Kip, Paard en Kat (2 spawn eggs per dier).
 • /kit claim: Deze kit geeft je een claimstok (wooden hoe) en een infostok (stick). Deze kit kan je meerdere keren gebruiken.
 • /kit user (kosten: 15 coins): Krijg handige startersspullen!
 • /kit geld: Hiermee krijg je eenmalig 1.000 coins (krijg je bij de UltraGod++ rank).
 • /kit vuurwerk: Hiermee krijg je 50 vuurpijlen (krijg je bij de UltraGod++ rank).

Overige commando's
 • /vote: Hiermee krijg je de link naar de vote website. 
 • /tokens bal: Laat zien hoeveel tokens je hebt.
 • /tshop: Opent de tokenshop.
 • /uitleg: Hier zijn alle uitlegvideo's van Survival te vinden.
 • /ticket: Hiermee zie je hoe je een ticket aanmaakt als je hulp nodig hebt of een unclaim wilt aanvragen.
 • /tcnotificaties: Hiermee opent een menu waarmee je de volgende dingen aan- en uit kan zetten: het scorebord rechts in beeld, inventory full notificatie, /msg en join/quit messages.