Op de TorchCraft-server worden straffen uitgedeeld door de Helpers, Moderators, Administrators of de eigenaar van de server. Elk van hen streeft er naar om iedereen op de server op een gelijke wijze te behandelen. Dat geldt dus ook voor het geven van een straf. Hieronder zijn alle type straffen weergegeven en wordt tevens aangegeven wanneer je die krijgt.

Elke situatie is echter anders. en daarom kan degene die de straf uitdeelt op basis van de situatie en zijn persoonlijke beoordeling tot een afwijkende straf komen.

Daar komt bij dat het onmogelijk is om alle situaties in de regels op te nemen. Daardoor het kan voorkomen dat een staflid ingrijpt op iets dat niet letterlijk in de regels vermeld staat. Hierbij gaat het vaak om een situatie waarbij het denkbaar is dat wat gedaan wordt niet toegestaan is.

Kijk ook naar de specifieke regels voor Survival en SkyBlock.

Algemene regels


Lichte overtredingen
Overtreed je een van deze regels? Dan krijg je meestal een waarschuwing. (Al dan niet mondeling of via een warn)

 • Licht schelden.
 • Spammen, caps, zinnen herhalen.
 • Herhaaldelijk zeuren om een rank.
 • Blijven vragen om hulp nadat er gezegd is dat je een ticket moet maken.
 • Op zoek gaan naar een Minecraft relatie door gebruik te maken van de openbare chat.
 • Het herhaaldelijk gebruiken van koosnamen zoals liefje, schatje, en dergelijke in de openbare chat.
 • Vragen om contactgegevens in de chat zonder dat het persoonlijk gericht is.
 • Brutaal of bijdehand zijn.
 • Het niet Nederlands praten op TorchCraft.
 • Het online zijn met meer dan 1 alternatief account.

Middelmatige overtredingen
Overtreed je een van deze regels? Dan is je ban meestal een week.

 • Een of meerdere waarschuwingen negeren.
 • Iemands familie beledigen.
 • Vuile taal.
 • Discriminerende opmerkingen of grappen maken.
 • Schelden, bijvoorbeeld met ziekten.
 • Naakte skin.
 • AFK-machine maken cq. gebruiken zodat je niet gekickt wordt voor afwezig zijn.
 • Mede users pesten door bijvoorbeeld de omgeving rond zijn/haar huis met opzet te vernielen.
 • Gebruik een gepaste nickname op de server. Wanneer je nickname niet gepast is zal je verzocht worden om je nickname te veranderen. Doe je dit niet dan heb je kans op een ban van 30 dagen krijgen. Als je nickname na die 30 dagen niet veranderd is, zal je opnieuw 30 dagen een ban krijgen. Het staflid zal altijd zelf een inschatting maken of de naam toegestaan is of niet. Om een beeld te geven wat niet toegestaan is, gebruik dan in ieder geval niet het volgende in je naam:
  • Oorlog gerelateerde zaken die als aanstootgevend kunnen worden ervaren.
  • Namen van personen die schuldig bevonden zijn aan criminele daden.
  • Eigen inschatting moderator of admin.
  • Overige illegale zaken.
  • Scheldwoorden
  • Beledigingen
  • Misdaad
  • Ziektes
  • Vunzige onderwerpen
  • Overige zaken die al benoemd zijn in de regels.

Zware overtredingen
Overtreed je een van deze regels? Dan ligt een ban meestal tussen de 1 en 3 maanden.

 • Het maken van geslachtsdelen, sextoys en soortgelijke zaken.
 • Het hebben van illegale items, oftewel, items die niet te verkrijgen behoren te zijn.
 • Lag machine maken, bijvoorbeeld met behulp van redstone of spawners.
 • Het maken van playertraps.
 • Uitbeelden van scheldwoorden.
 • Liegen tegen helpers/moderators/admins, hieronder valt ook het opzettelijk verzwijgen van belangrijke informatie. 
 • Chanteren.
 • Het misbruik maken van iemand functie, titel, naam of bekende site. Dus van admin, moderator of een bekende Minecraft website.
 • Adverteren voor andere servers. Hieronder vallen alle IP/ (web)-adressen in de chat anders dan de TorchCraft-sites. Het praten erover en/of vragen ernaar valt hier ook onder.
 • Mods, programma's of resource packs gebruiken die je een voordeel opleveren ten opzichte van andere spelers. Dus geen gebruik maken van bijvoorbeeld hack clients, diamond compass of x-ray (mod/resource pack). We doen geen hack controle op verzoek, we controleren zelf regelmatig. Toegestane mods vind je hier.
 • Spelen met een ander Minecraft-account nadat je een jail, mute of ban hebt gehad (oftewel het omzeilen van een straf).
 • Het niet melden van bugs of omwegen in het spel.

Zeer zware overtredingen
Overtreed je een van deze regels? Dan krijg je geen unban meer.

 • Zwaar schelden, herhalen van scheldwoorden.
 • Hitler skin, hakenkruis en andere tweede wereldoorlog-gerelateerde zaken.
 • Het misbruiken van bugs waardoor je bijv. kan duplicaten of dingen kapot/dood kan maken die normaal niet zouden kunnen. Dit geldt voor bugs in Minecraft en specifieke server bugs.
 • Overkopen van je account. Ook de nieuwe gebruiker van het account krijgt een ban indien je hem verkoopt.
 • Stalken of doorgeven van iemands persoonsgegevens (zoals naam, adres, etc).
 • Het misbruiken van iemands persoonsgegevens (zoals naam, adres, etc).
 • Frauderen: liegen over een aankoop.
 • Het ingame verkopen van accounts (niet per se minecraft accounts).
 • Het regelen van een ingame betaling met daartegenover staand een item, rank, ingame geld of functie van de TCshop is niet toegestaan. (naar voorbeeld: Speler 1 betaald ingame 100k aan speler2, speler 2 koopt voor speler 1 een rank via de TCshop). Wij als server zullen tickets waarbij dit gebeurd niet behandelen. Hieronder valt ook betalingen met een cadeaubon/kaart, waardebon/kaart of betalingen met echt geld overgemaakt via een rekening.

Regels per gamemode


Naast de algemene TorchCraft regels zoals hierboven vermeld, kunnen er per type gamemode ook nog aanvullende regels van toepassing zijn. Deze regels staan hieronder vermeld. Het overtreden van deze regels wordt naar eigen inzicht bestraft door een op de gamemode aanwezige moderator.

Survival regels

 • Items onder de minimumprijs kopen en verkopen, bijvoorbeeld diamonds onder 6 coins verkopen of kopen.
 • Misbruik maken van het kompas en powertool.
 • Bewegende redstone mechanismen maken in warp shops.
 • Maximaal 20 koop/verkoop signs per shop in de warp shops.
 • Het plaatsen van TP signs, wool portals of bordjes die verwijzen naar een shop buiten warp shops in je winkel. Dit resulteert in het opzeggen van de huur van je shop. Ook is het niet toegestaan de deur van je shop te blokkeren.
 • Traps maken waardoor andere leden dood kunnen gaan.
 • Scammen/oplichten.
 • Meer dan 20 spawners per chunk hebben.
 • Meer dan 50 hoppers per chunk hebben.
 • Meer dan 10 armor stands per chunk hebben.
 • Bouwen bovenop de Nether. 
 • Het is niet toegestaan om onrealistische of andere onzinnige advertenties te plaatsen op /ah (auction  house/veilinghuis).
 • Het is verboden voor spelers om casino's te maken of andere kansspelletjes te ontwerpen waarbij er coins en items, die een hogere waarde dan 5 coins hebben, worden ingezet.Skyblock regels

 • Scammen/oplichten.
 • Een warp maken op een eiland van een niet-Godlike.
 • Traps maken waardoor andere spelers dood kunnen gaan.
 • Het hebben van een AFK fish farm is verboden.
 • AFK minen is niet toegestaan.