• /spawn [Dit command brengt je naar het begin punt].
 • /kit pickaxe [Met dit command krijg je een gratis Iron Pickaxe met Unbreaking I].
 • /rankup [Dit command geeft je toegang tot de volgende rank]. 
  • LET OP! Dit command moet je twee keer invoeren dus: /rankup (druk op enter) en dan nogmaals /rankup (druk op enter).
 • /warps [Hiermee zie je direct alle warps die voor jou beschikbaar zijn].
 • /pay (bedrag) (spelernaam) [Met dit command kan je geld overmaken naar een andere speler].
 • /baltop [Met dit command krijg je een overzicht van de rijkste spelers van prison].
 • /list [Met dit command kan je zien wie online zijn op prison].
 • /mail [Met dit command krijg je toegang tot het ingame mail systeem waarmee je berichten naar offline spelers kan sturen].
 • /msg [Met dit command kan je een prive berichtje sturen naar een online speler].
 • /party [Met een party kan je met een groepje online spelers praten, ook als zij op een andere gamemode zijn] 
 • /seen [Met dit command kan je zien wanneer een speler voor het laats online is geweest, of hoe lang een speler al online is]
 • /ignore (spelernaam) [Met dit command kan je een speler negeren, je ziet dan geen berichten meer van deze speler. gebruik het command nog een keer om hem te deactiveren].
Gang Commando's:


 • /g create (gangnaam) (gangprefx) [Met dit command maak je een nieuwe gang aan. Een gang kost 10.000 coins].
 • /g help [Met dit command krijg je een duidelijk overzicht van alle commands die voor de gangs gebruikt worden].
 • voor meer informatie over de gang ga naar: http://help.torchcraft.nl/prison/gangs
Plot Commando's:


Rank G en hoger:

 • /plot auto [Claim automatisch een eigen plot]
 • /plot home [Teleport naar je eigen plot (verkort /plot h). Op dit command staat een cooldown van 4 sec.].
 • /plot info [Zie alle informatie van het plot waar je op staat]
 • /plot claim [Claim handmatig een eigen plot door in een leeg plot te staan].
 • /plot clear [Wis alles op je eigen plot, je krijgt niks terug!].
 • /plot delete [Wis alles op je eigen plot en unclaim het, je krijgt niks terug!].
 • /plot deny (naam) [Verban een speler van je plot].
 • /plot kick (naam) [Kick een speler tijdelijk van je plot].
 • /plot v (id) [Teleport naar een plot-id, bijv. 10;-10. Op dit command staat een cooldown van 4 sec]
 • /plot v (spelernaam) (plotnummer) [Teleport naar een plot bijv. /plot v Pixiio 1. Op dit command staat een cooldown van 4 sec.].
 • /plot add (naam) [Laat een speler op je plot bouwen als je online bent] 
 • /plot trust (naam) [Laat een speler op je plot bouwen, ook als je offline bent]
 • /plot remove (naam) [Verwijder spelers die Add, Trust of Deny op jouw plot hebben].
 • /plot toggle titles [Verberg of laat de titels zien als je een plot binnenstapt].
 • /plot confirm [Bevestig bepaald commando's als er om gevraagd wordt].

Plotlist:

 • /plot list mine [Opent een interactief menu waar je makkelijk naar je plots kan gaan door op je plotnummer te klikken].
 • /plot list shared [Opent een interactief menu waar je makkelijk naar de plots waar jij Add en Trust kan gaan door op het plot te klikken].

VIP:

 • /plot merge [Plak meerdere plots aan elkaar vast tot 1 mega plot].(Los beschikbaar in de TC-winkel).


UltraGod:

 • /plot merge [Plak meerdere plots aan elkaar vast tot 1 mega plot]. (Zit gratis inbegrepen bij deze Rank).