Zoals bij elke gamemode zijn er ontelbaar veel handige functies die het spelen gemakkelijker en leuker maken. Hieronder vind je een lijstje van de meest gebruikte commando's:

Algemeen:
 • /spawn [Dit command brengt je naar het begin punt].
 • /kit pickaxe [Met dit command krijg je een gratis Iron Pickaxe met Unbreaking I].
 • /rankup [Dit command geeft je toegang tot de volgende rank]. 
  • LET OP! Dit command moet je twee keer invoeren dus: /rankup (druk op enter) en dan nogmaals /rankup (druk op enter).
 • /warps [Hiermee zie je direct alle warps die voor jou beschikbaar zijn].
 • /pay (bedrag) (spelernaam) [Met dit command kan je geld overmaken naar een andere speler].
 • /list [Met dit command kan je zien wie online zijn op prison en ieders mine rank].
 • /mail [Met dit command krijg je toegang tot het ingame mail systeem waarmee je berichten naar offline spelers kan sturen].
 • /msg (spelernaam) [Met dit command kun je een privĂ©-berichtje sturen naar een online speler. Tip: gebruik de afkorting /r om snel te reageren].
 • /party [Met een party kan je met een groepje online spelers praten, ook als zij op een andere gamemode zijn] 
 • /seen [Met dit command kan je zien wanneer een speler voor het laats online is geweest, of hoe lang een speler al online is]
 • /ignore (spelernaam) [Met dit command kun je een speler negeren, je ziet dan geen berichten meer van deze speler. gebruik het command nog een keer om hem te deactiveren].

Challenge & Quest commando's
(zie ook de Quests & Challenges helppagina)

 • /challenges (of /c) - Opent het menu voor challenges
 • /quests - Opent een menu voor Quests waarin je je huidige Quest kunt bekijken en je Questlogboek kunt pakken
 • /quests journal - Hiermee pak je je Questlogboek of stop je hem weer weg
 • /questbackpack - Hiermee open je een speciale backpack voor MiniquestsGang Commando's:
(zie ook de Gangs helppagina)
 • /g create (gangnaam) (gangprefix/afkorting) [Met dit command maak je een nieuwe gang aan. Een gang kost 10.000 coins].
 • /g help [Met dit command krijg je een duidelijk overzicht van alle commands die voor de gangs gebruikt worden].
 • voor meer informatie over gangs ga naar: http://help.torchcraft.nl/prison/gangsPlot Commando's:

Vanaf dat je bent ontsnapt via de Quests:

 • /plot auto [Claim automatisch een eigen plot]
 • /plot home [Teleport naar je eigen plot (verkort /plot h). Op dit command staat een cooldown van 4 sec.].
 • /plot info [Zie alle informatie van het plot waar je op staat]
 • /plot claim [Claim handmatig een eigen plot door in een leeg plot te staan].
 • /plot clear [Wis alles op je eigen plot, je krijgt niks terug!].
 • /plot delete [Wis alles op je eigen plot en unclaim het, je krijgt niks terug!].
 • /plot deny (naam) [Verban een speler van je plot].
 • /plot kick (naam) [Kick een speler tijdelijk van je plot].
 • /plot v (id) [Teleport naar een plot-id, bijv. 10;-10. Op dit command staat een cooldown van 4 sec]
 • /plot v (spelernaam) (plotnummer) [Teleport naar een plot bijv. /plot v Mappors 1].
 • /plot add (naam) [Laat een speler op je plot bouwen als je zelf online bent] 
 • /plot trust (naam) [Laat een speler op je plot bouwen, ook als je offline bent]
 • /plot remove (naam) [Verwijder spelers die Add, Trust of Deny op jouw plot hebben].
 • /plot toggle titles [Verberg of laat de titels zien als je een plot binnenstapt].
 • /plot confirm [Bevestig bepaalde commando's als daar om gevraagd wordt].

Overige plot commando's:

 • /plot list mine [Opent een interactief menu waar je makkelijk naar je plots kan gaan door op je plotnummer te klikken].
 • /plot list shared [Opent een interactief menu waar je makkelijk naar de plots waar jij Add en Trust kan gaan door op het plot te klikken].
 • /plot merge [Plak meerdere plots aan elkaar vast tot 1 mega plot].(Los beschikbaar in de TC-winkel en inbegrepen bij UltraGod donatorrank).
 • /plot flag set time [getal] - Bevriest de tijd op je plot naar de door jou gekozen tijd. Deze tijd is voor iedereen die op je plot komt hetzelfde. (Deze functie is beschikbaar vanaf de GodLike++ rank)
 • /plot flag set allow-mobilefurnaces [true/false] - Hiermee sta je het instellen van /ovens op je plot toe, of weiger je dit.